Andere informatie nodig?

Assistentiewoningen

In onze assistentiewoningen gelden dezelfde maatregelen als voor alle burgers. Wij kunnen onze woningen afsluiten van onze woonzorgcentra en alle gebouwen hebben een aparte ingang.

Sinds 10 mei mogen maximum vijf mensen op bezoek komen in een assistentiewoning.  

We moeten rekening houden met deze richtlijnen:

  • Het moet steeds om dezelfde vier mensen gaan die onze bewoners ontvangen of bezoeken.
  • Laat de contacten bij voorkeur buiten plaatsvinden, in open lucht ( terras, tuin…).
  • Bewaar een afstand van 1,5 m.
  • Vermijd fysiek contact.
  • Breng geen bezoek als je ziekteverschijnselen vertoont of ziek bent.
  • Was of ontsmet regelmatig je handen, zowel als bewoners en bezoeker.
  • Draag zowel als bewoner en bezoeker een mondmasker wanneer je niet voldoende afstand kan garanderen.
  • In het gebouw (in de gemeenschappelijke delen + in het lokaal dienstencentrum) is het dragen van een mondmasker verplicht. Enkel wanneer de bewoner/gebruiker neerzit in de cafetaria en/of in het middagrestaurant mag het mondmasker af.

Aangezien de oppervlakte in onze assistentiewoningen eerder beperkt is, raden wij vanuit Zorg Leuven aan om slechts één of twee van die vijf mensen tegelijkertijd te ontvangen. Spreid het bezoek met de andere vier mensen in de tijd. Zo kan een afstand van 1,5 meter beter bewaard worden.

Onze bewoners krijgen naast gewone zorg ook mondmaskers aangeboden.