Andere informatie nodig?

Kinderopvang

Teledienst oppas ziek kind:

Vanaf 16 november voorzien we thuisoppas voor:

 • niet-zieke kinderen die tot de corona-risicogroep behoren;
 • kinderen met  COVID19- symptomen in afwachting van de uitslag van de COVID19-test. Geen enkel ander gezinslid is ziek of in quarantaine wegens bevestigde of mogelijke COVID19-besmetting.

Omdat de oppas aan huis plaatsvindt, wordt voor elke oproep een vragenlijst overlopen. Dit is nodig om in te schatten of de oppas voor alle partijen veilig kan plaatsvinden. Zowel het gezin waar de oppas plaatsvindt, als de kinderbegeleidster moeten een aantal veiligheidsmaatregelen nemen.

Meer informatie over teledienst oppas ziek kind lees je hier.

Kinderdagverblijven en onthaalouders:

Onze kinderdagverblijven en onthaalouders zijn open.
De kinderen van de intergenerationele kinderopvang Vrolijke Vrienden in Ter Putkapelle worden voorlopig opgevangen in Genadedal.

Belangrijke maatregelen om de opvang veilig te houden:

 • Blijf alert voor symptomen bij jouw kind maar ook bij jezelf.
 • Kom niet naar de kinderopvang als je mogelijks besmet bent.
 • Is je kind ziek? Hou je kind thuis. Wordt je kind ziek in de opvang? Haal je kind op. Je kind kan terug naar de opvang als het 24 uur geen symptomen en koorts meer had.
 • Draag een mondmasker in de opvang en was/ontsmet je handen voor en na het brengen en halen.
 • Houd breng- en haalmomenten zo kort mogelijk.
 • Breng of haal je kind alleen.
 • Houd een veilige afstand van minstens 1,5 m.

Belangrijk: Ben je op zoek naar kinderopvang en zou je gaan kennismaken met een onthaalouder? Een fysiek bezoek is op dit ogenblik niet mogelijk. Neem telefonisch contact op met de onthaalouder om te bespreken op welke manier de kennismaking kan plaatsvinden.

2/11/2020

De regering heeft op 30 oktober nieuwe maatregelen genomen om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. De maatregelen gaan in vanaf maandag 2 november. Het coronacrisisteam van Opgroeien heeft eveneens beslist om vanaf 2 november voor de dienstverlening van Opgroeien en voor de kinderopvang te schakelen naar code rood.

Wat betekent code rood in de kinderopvang?

 • Je mag als ouder niet meer in de leefgroep of speelruimte komen. Wil je graag met de kinderbegeleider praten? Doe dit liefst digitaal of op veilige afstand in de buitenlucht.
 • De kinderbegeleider mag geen uitstappen met de opvangkinderen meer organiseren. Gaan wandelen of buiten spelen mag nog wel.
 • Wennen in de opvang kan hoogst uitzonderlijk in de opvang, maar met de nodige veiligheidsmaatregelen en liefst in de buitenlucht.

30/10/2020

De Vlaamse regering besliste de compensatieregeling vanaf 1 november terug in te voeren. De minister bekijkt maand per maand of de compensatieregeling verlengd wordt.

De compensatieregeling zorgt ervoor dat:

 • gezinnen in november niet betalen voor afwezigheden;
 • organisatoren een compensatie krijgen voor het inkomensverlies door afwezigheden of door een verplichte sluiting.