Andere informatie nodig?

Kinderopvang

Kinderdagverblijven:

Onze kinderdagverblijven blijven open met de volgende maatregelen:

  • Zieke kinderen komen niet naar de opvang. Wordt je kindje ziek in de opvang, kom het dan snel ophalen.
  • 1 persoon, altijd dezelfde, brengt het kindje en haalt het kindje op.
  • Ouder draagt mondmasker, kind niet.
  • Respecteer de afstand van 1,5 meter. Betreed de leefruimtes niet.
  • Was je handen voor je naar de opvang gaat. Was ook nadien je handen.

Kinderopvang bij onthaalouders:

Bij onze onthaalouders gelden dezelfde maatregelen als voor de kinderdagverblijven.

Belangrijk: Ben je op zoek naar kinderopvang en zou je gaan kennismaken met een onthaalouder? Een fysiek bezoek is op dit ogenblik niet mogelijk. Neem telefonisch contact op met de onthaalouder om te bespreken op welke manier de kennismaking kan plaatsvinden.

De kinderen van de intergenerationele kinderopvang Vrolijke Vrienden in Ter Putkapelle worden voorlopig opgevangen in Genadedal.

Teledienst oppas ziek kind:

Vanaf 18 mei tot en met het einde van de zomer zal onze teledienst voor oppas van een ziek kind op deze manier kunnen werken.

We voorzien thuisoppas bij twee doelgroepen:

  • niet zieke kinderen die tot de risicogroep voor corona behoren
  • zieke kinderen zonder corona symptomen, in gezinnen zonder corona symptomen

Aanvraag: kan op werkdagen tussen 8 en 17 uur op het nummer 016 24 81 99 of via mail teledienstoppasziekkind@zorgleuven.be. Er wordt geen avondpermanentie voorzien.

Annulering: kan telefonisch doorgegeven worden tussen 7 en 18.30 u.

Omdat de oppas aan huis plaatsvindt, wordt voor elke oproep een last minute risico analyse (LMRA) gemaakt. Dit is nodig om in te schatten of de oppas voor alle partijen veilig kan plaatsvinden. Zowel het gezin waar de oppas plaatsvindt, als de kinderbegeleidster moeten enkele veiligheidsmaatregelen nemen.