Andere informatie nodig?

Kinderopvang

Kinderdagverblijven:

Onze kinderdagverblijven blijven open met de volgende maatregelen:

 • Zieke kinderen mogen niet naar de opvang komen.
 • Kinderen worden door hun ouders afgezet in de inkomhal. De kinderbegeleiders zorgen voor je kind vanaf de inkom
 • Er wordt gevraagd om geen kinderen te laten brengen of halen door personen die tot de risicogroep behoren.
 • Tijdens de duur van de maatregelen betaal je niet voor gereserveerde opvangdagen waar je geen gebruik van maakt (respijtdagen)

Heb je een plaatsvoorstel gekregen en wil je het kinderdagverblijf eerst bezoeken? Dit is helaas nu niet mogelijk maar je kan het plaatsvoorstel aanvaarden onder voorbehoud en rondleiding verkrijgen na de coronamaatregelen.

Kinderopvang bij onthaalouders:

De meeste onthaalouders blijven open. Een klein aantal onthaalouders behoort tot de risicogroep, waardoor zij geen opvang kunnen voorzien.

Belangrijk:

 • Alle onthaalouders volgen strikt de versterkte hygiënische maatregelen.
 • Zieke kinderen mogen niet naar de opvang komen.
 • Er wordt gevraagd om bij het brengen en afhalen van de kinderen aan de deur te blijven wachten en de leefruimte niet te betreden.
 • Er wordt gevraagd om geen kinderen te laten brengen of halen door personen die tot de risicogroep behoren.
 • Tijdens de duur van de maatregelen betaal je niet voor gereserveerde opvangdagen waar je geen gebruik van maakt (respijtdagen)

Ben je op zoek naar kinderopvang en zou je gaan kennismaken met een onthaalouder? Een fysiek bezoek is op dit ogenblik niet mogelijk. Neem telefonisch contact op met de onthaalouder om te bespreken op welke manier de kennismaking kan plaatsvinden.

Wie tot de prioritaire doelgroep behoort en nood heeft aan tijdelijke kinderopvang, kan terecht op noodopvang@zorgleuven.be. We zoeken samen naar een oplossing op maat volgens het principe van de contactbubbels. Voor kinderopvangvragen tijdens deze periode kan je ook mailen naar dit adres.

De kinderen van de intergenerationele kinderopvang Vrolijke Vrienden in Ter Putkapelle worden voorlopig opgevangen in Genadedal.

Teledienst oppas ziek kind:

Vanaf 18 mei tot en met het einde van de zomer zal onze teledienst voor oppas van een ziek kind op deze manier kunnen werken.

We voorzien thuisoppas bij twee doelgroepen:

 • niet zieke kinderen die tot de risicogroep voor corona behoren
 • zieke kinderen zonder corona symptomen, in gezinnen zonder corona symptomen

Aanvraag: kan op werkdagen tussen 8 en 17 uur op het nummer 016 24 81 99 of via mail teledienstoppasziekkind@zorgleuven.be. Er wordt geen avondpermanentie voorzien.

Annulering: kan telefonisch doorgegeven worden tussen 7 en 18.30 u.

Omdat de oppas aan huis plaatsvindt, wordt voor elke oproep een last minute risico analyse (LMRA) gemaakt. Dit is nodig om in te schatten of de oppas voor alle partijen veilig kan plaatsvinden. Zowel het gezin waar de oppas plaatsvindt, als de kinderbegeleidster moeten enkele veiligheidsmaatregelen nemen.