Andere informatie nodig?

Thuiszorg

We blijven de thuiszorg voor al onze huidige cliënten garanderen. Ook nieuwe cliënten kunnen bij ons met hun zorgvragen terecht op het nummer 016 55 55 55. We bekijken dan samen met hen welke zorg ze nodig hebben en hoe we hen daarbij kunnen helpen.

 

Solidaire cohortzorg

17/04/2020

Om de veiligheid onze medewerkers én cliënten te verzekeren, organiseert onze thuiszorg zoals de meeste andere thuiszorgorganisaties een eigen cohortzorg. Daarbij zullen we eenzelfde team van medewerkers inschakelen bij de cliënten die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus.

Die cohortzorg reikt ook al verder dan de grenzen van de eigen organisatie. De cohortzorg binnen de eerstelijnszone Leuven is opgestart. Daarbij worden medewerkers van thuiszorgdiensten over verschillende organisaties heen ingeschakeld. Voor de provincie Vlaams-Brabant is Ferm de provinciaal coördinator en voor de eerstelijnszorg zone Leuven is Zorg Leuven lokaal coördinator. Op deze manier proberen alle thuiszorgdiensten zo efficiënt mogelijk om te gaan met het schaarse beschermingsmateriaal dat er nog is en trachten ze de verspreiding van het coronavirus mee te voorkomen.

 

Expertise inzetten in nieuw schakelzorgcentrum

17/04/2020

Naast de cohortzorg zal de thuiszorg van Zorg Leuven ook medewerkers inzetten in het nieuwe schakelzorgcentrum in Pellenberg. Daar kunnen vanaf maandag 20 april patiënten terecht die uit het ziekenhuis ontslagen worden, maar die nog onvoldoende hersteld zijn om opnieuw zelfstandig thuis te gaan wonen. Door onze expertise en kennis kunnen we snel ingeschakeld worden om de patiënten van de best mogelijke zorg te voorzien.

 

Extra budget voor de cruciale rol van de eerste lijn binnen de thuiszorg in de COVID-19 crisis

14/04/2020

Zorg Leuven kreeg een financiële steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, dat snel middelen ter beschikking stelt van eerstelijnsorganisaties om de uitzonderlijke noden mee op te vangen, in de strijd tegen het coronavirus. Het gaat hier om de psychosociale ondersteuning van onze medewerkers, cliënten en mantelzorgers binnen de thuiszorg tijdens en na de coronacrisis om hun draagkracht en uithouding te vergroten.

Thuiszorg van Zorg Leuven is actief in Groot-Leuven en beschikt over 4 coaches-on-the-field die medewerkers gezinszorg en poetsdienst begeleiden op de werkvloer en kwaliteitsbezoeken uitvoeren. Deze coaches-on-the-field zijn medewerkers uit het werkveld die deeltijds zijn vrijgesteld als coach. Zij worden in de deze crisis volledig ingezet ter (psychosociale) ondersteuning van medewerkers in het werken in deze moeilijke omstandigheden. Daarnaast ondersteunen zij mee de eerstelijnspsycholoog om na te gaan welke medewerkers alsook cliënten en familieleden extra ondersteuning kunnen gebruiken in deze uitzonderlijke omstandigheden. Ook na afloop van deze crisis zullen de coaches alle medewerkers opvolgen en hen ondersteunen in het hervatten van de gewone werkzaamheden. De eerstelijnspsycholoog van de dienst zal de zorg voor de meest psychisch kwetsbare cliënten en hun context intensifiëren. Zij zet actief in op psychosociale ondersteuning bij medewerkers en cliënten. De specifieke focus gaat hier naar aanpassingsmoeilijkheden, rouwverwerking en stresshantering.