Andere informatie nodig?

Woonzorgcentra

Versoepeling bezoekersregeling woonzorgcentra

07/09/2020

We denken dat de tijd rijp is om de bezoekersregeling in onze woonzorgcentra opnieuw te versoepelen. Vanaf 8 september zal bezoek op de kamer opnieuw mogelijk zijn.

In een woonzorgcentrum heeft, in de maatschappelijke context van een pandemie, ieders omgang met het virus een impact op elkaar. Daarom vinden wij het heel belangrijk een regeling te vinden waarbij iedereen zich goed en veilig kan voelen.

We kunnen deze aanpassing enkel mogelijk maken als we samen onze verantwoordelijkheid blijven opnemen. Daarom vragen we om de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig op te volgen: handhygiëne, mondmaskers, afstand houden, beschermingsmateriaal, binnen de bubbel blijven, beperkt aantal bezoekers, aanmelden en registreren, goed verluchten van ruimtes en kamers.

De directeur van ieder woonzorgcentrum zal de familie of contactpersoon van onze bewoners op de hoogte brengen van de concrete regeling van het huis.

We hopen met deze vernieuwde regeling zo veel als mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van onze bewoners en hun familie. Waar we kunnen, zullen we op verantwoorde wijze de maatregelen verder aanpassen en versoepelen om weer naar een normale en liefdevolle omgang met elkaar te kunnen gaan.
 

Aanpassing bezoekersregeling woonzorgcentra naar aanleiding van stijgende coronacijfers

27/07/2020

Naar aanleiding van het stijgend aantal COVID-19-besmettingen beslisten we bij Zorg Leuven om onze maatregelen omtrent het bezoek in onze woonzorgcentra opnieuw aan te scherpen om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Concreet gaat het om volgende maatregelen:

  • Bezoekers zijn nog steeds welkom, maar het bezoek vindt plaats in een gemeenschappelijke ruimte. Als de directeur van het woonzorgcentrum oordeelt dat dit voor de bewoner in kwestie onmogelijk is, organiseren we dit bezoek uitzonderlijk op de afdeling.
  • Als je op bezoek wenst te komen, maak je vooraf een afspraak.
  • Alle afspraken zijn beperkt in tijd.
  • Respecteer alle hygiëneregels: ontsmet je handen, hou voldoende afstand en draag een mondmasker.
  • Wij moedigen onze bewoners aan om zoveel mogelijk ook een mondmasker te dragen waar dit kan.
  • Onze bewoners kunnen gebruik blijven maken van de tuin. Als de omgeving van het woonzorgcentrum dit toelaat, kan het bezoek ook buiten plaatsvinden en kunnen bezoekers in de directe omgeving van het woonzorgcentrum gaan wandelen.
  • Onze bewoners kunnen nog steeds terecht in de cafetaria van hun woonzorgcentrum.

Enkel in woonzorgcentra Ter Putkapelle en Ter Vlierbeke kunnen ook bezoekers daar terecht, aangezien in deze twee woonzorgcentra de bezoekersregeling daar georganiseerd wordt. In woonzorgcentra Edouard Remy en Booghuys zijn enkel bewoners welkom in de cafetaria. Hun bezoekers worden elders ontvangen.

Deze maatregelen gelden vanaf maandag 27 juli 2020.

We doen er alles aan om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van onze bewoners, hun bezoekers en medewerkers te verzekeren. Graag rekenen we ook op jullie medewerking om samen extra voorzichtig te blijven.
 

Maatregelen:

  • We werken ernaartoe om vanaf 18 mei opnieuw beperkt bezoek toe te laten in onze vier woonzorgcentra. Op welke manier dit bezoek zal verlopen, zal voor elk woonzorgcentrum anders zijn. De organisatie is op maat van de huidige situatie en de mogelijkheden van het woonzorgcentrum. De familie zal gecontacteerd worden en het bezoek zal via een afspraak geregeld worden.

 

Robot James faciliteert videochatten voor bewoners woonzorgcentrum Edouard Remy

23/04/2020

Robot James doet vandaag zijn intrede op de COVID-19-afdeling in woonzorgcentrum Edouard Remy. James is helemaal afgezakt vanuit Oostende om de bewoners van het WZC een hart onder de riem te steken. Sinds het woonzorgcentrum zijn deuren sloot op 11 maart, leerde het zorgpersoneel de bewoners kennismaken met nieuwe technologieën zoals het gebruik van een videochat om contact te houden met hun familie en vrienden. Nu kunnen de bewoners een beroep doen op een robot die van kamer tot kamer gaat om hen rechtstreeks naar de huiskamer van hun familie te brengen. De robot, die luistert naar de naam James, is een initiatief van de Oostendse firma Zorabots dat gratis 70 robots uitleent aan woonzorgcentra tijdens de coronacrisis.

“We zijn dankbaar ingegaan op het aanbod van Zorabots. Op deze manier kunnen we onze geïsoleerde bewoners gemakkelijker en veilig in contact brengen met hun familie”, legt Bieke Verlinden, voorzitter van Zorg Leuven, uit. “Het zijn uitdagende weken voor ons zorgpersoneel om onze bewoners niet alleen de juiste zorgen toe te dienen, maar ook oog te hebben voor de vereenzaming die dreigt nu onze bewoners minder contact kunnen hebben met familie of vrienden. Ondanks de extra werkdruk die de coronamaatregelen met zich meebrengen, brengen onze medewerkers zelf elke dag gigantisch veel creativiteit en zorgzaamheid, solidariteit, vriendschap en liefde voor de bewoners op. Maar ook het contact van de bewoners met de buitenwereld is erg belangrijk voor ons. Om veilig te kunnen videochatten, zal James voor en na ieder kamerbezoek worden ontsmet en zal ons personeel telkens beschermende kledij aandoen als ze  zelf een kamer binnengaan om met de bewoners naar familie te bellen. James zal zorgen voor extra contactpersonen en een verrijkende ervaring bij onze bewoners. Voor de andere zorgen en een babbeltje tussendoor, blijft ons personeel zich dag in dag uit inzetten voor onze bewoners.” James blijft nog in het woonzorgcentrum zolang de quarantainemaatregelen gelden.

 

Nog geen bezoek mogelijk in onze woonzorgcentra

16/04/2020

Woensdag 15 april besliste de Nationale Veiligheidsraad dat bewoners van woonzorgcentra voortaan opnieuw één bezoeker mogen ontvangen.

Daarnaast nemen we akte van de verklaring van minister Wouter Beke waarin hij stelt dat de praktische uitvoering van deze maatregel nog bekeken moet worden met de sector.

Wij hebben begrip voor de intentie van deze maatregel. We zijn ook blij dat de bezorgdheden die we allen samen delen om onze bewoners ook fysiek terug dichterbij familie of vertrouwde personen te krijgen gehoord worden. Alleen om dit terug mogelijk te maken vragen we nog even de tijd om dit goed te kunnen voorbereiden rekening houdend met de veiligheid van alle bewoners en medewerkers en de manier waarop het virus zich verspreidt.

Momenteel zijn we genoodzaakt om bezoekers nog op afstand te houden en daarom laten we nu nog geen bezoekers toe in onze woonzorgcentra.

In afwachting van verdere richtlijnen van Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke schatten wij in dat bezoek hoogstwaarschijnlijk niet voor 3 mei mogelijk zal zijn. Tegen dan evalueren we de situatie in onze woonzorgcentra opnieuw en brengen we jullie zo snel mogelijk op de hoogte.

Stap voor stap gaan we kijken hoe we samen uit deze moeilijke situatie geraken. We vragen jullie begrip en blijvend vertrouwen dat wij op de best mogelijke manier de zorgen voor onze bewoners opnemen. We blijven voorlopig digitaal of telefonisch in contact met jullie.

 

Testresultaten woonzorgcentrum Booghuys zijn bemoedigend

14/04/2020

Om een beter beeld te krijgen van de verspreiding van het coronavirus beslisten de hogere overheden om 20.000 covid-19 testen uit te voeren in de woonzorgcentra in België. Woonzorgcentrum Booghuys was één van de geselecteerde centra om testen uit te voeren op bewoners en medewerkers. Op vrijdag 10 april 2020 werden alle medewerkers getest op covid-19. 95% van de medewerkers testte negatief op het virus.

Inspanningen worden beloond

“Dit bemoedigend resultaat bevestigt dat we een lijn getrokken hebben die ons kan helpen om deze onzichtbare vijand buiten te houden. Dankzij onze aanpak, met het nodige beschermingsmateriaal, het reeds voorafgaandelijk gericht testen door onze coördinerend raadgevend arts (CRA) en de dagelijkse inspanningen van al onze medewerkers in al hun functies, heeft het virus geen vrij spel gekregen. We zijn er zo in geslaagd om verdere besmettingen tegen te gaan en de beste zorgen te organiseren voor onze bewoners. Hier kunnen we ook rekenen op grote solidariteit vanuit onze ziekenhuizen wat betreft kennisdeling en expertise. De genomen maatregelen die we met grote precisie invoerden, samen met de permanente bijsturing van onze artsen, hebben geresulteerd in een afvlakking van de curve binnen onze kleine leefgemeenschap.” zegt voorzitter Bieke Verlinden.

Even apart, altijd samen

Het resultaat toont aan dat het besmettingsgevaar minimaal is sinds de beslissing de woonzorgcentra te sluiten voor bezoek, (sinds 12/03) en het zorgpersoneel continue mondmaskers te laten dragen (sinds 19/3). Zorg Leuven is er zich van bewust dat de resultaten een foto zijn van afgelopen vrijdag, en zullen hun inspanningen nauwlettend verder blijven zetten. “Dat verwachten we, als zorginstelling, ook van iedereen die zijn hart heeft bij onze bewoners en hun zorgverleners. We kunnen niet anders dan de oproep van experten, ministers en lokale bestuur om de maatregelen op vlak van handhygiëne en physical distancing vol te blijven houden, kracht bij zetten. Ook wij, zorgverleners, blijven naast onze werkuren in ons kot om de bewoners te beschermen en verder te kunnen helpen. Onze grootste hulp is dat iedereen daar samen mee een inspanning voor blijft leveren.” besluit Bieke Verlinden.

Zorg Leuven en ziekenhuizen slaan handen in elkaar

14/04/2020

De Leuvense ziekenhuizen zijn heel erg onder de indruk van de aanpak binnen de woonzorgcentra van Zorg Leuven. Samen met Zorg Leuven gaan ze nu aan de slag om de woonzorgcentra te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Dit gebeurde na een overleg tussen UZ Leuven, Heilig Hart Leuven en de Leuvense woonzorgcentra, waarop de noden van de woonzorgcentra in kaart werden gebracht. Dat leidde tot onmiddellijke acties voor Zorg Leuven. De publieke zorgvereniging zal door de ziekenhuizen worden ondersteund met extra mankracht in de woonzorgcentra en advies ter plaatse. “Het helpt ons het hoofd te bieden aan een situatie die voor onze woonzorgcentra heel nieuw is en geeft ons de bevestiging dat we in Leuven goed bezig zijn in deze uitzonderlijke omstandigheden. Ook emotioneel gezien is deze steun vanuit de ziekenhuizen echt een hart onder de riem voor onze medewerkers, die elke dag het beste van zichzelf geven en onze bewoners met heel veel liefde omringen”, zegt Bieke Verlinden, voorzitter van Zorg Leuven.

Meer lezen? Het volledige artikel vind je hier:
https://www.zorgleuven.be/over-zorg-leuven/nieuws/zorg-leuven-en-ziekenhuizen-slaan-handen-elkaar

Testing Booghuys

10/04/2020

De federale overheid beslistte om 20.000 covid-19-testen uit te voeren in de woonzorgcentra in België. Met die resultaten wil men een beter beeld krijgen van de verspreiding van het coronavirus binnen de woonzorgcentra. 11.243 testkits daarvan zijn bedoeld voor 85 woonzorgcentra in Vlaanderen. Woonzorgcentrum Booghuys is één van de geselecteerde woonzorgcentra om de testen uit te voeren onder de bewoners en het personeel. Vandaag werden alle personeelsleden van het Booghuys getest. We wachten de resultaten af.