Andere informatie nodig?

Coronavirus

Zorg Leuven volgt de adviezen en richtlijnen van het Agentschap Zorg & Gezondheid op de voet. Dit om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Hieronder de verschillende maatregelen. Deze gelden tot en met 19 april 2020.

Kinderdagverblijven:

Onze kinderdagverblijven blijven open met de volgende maatregelen:

  • Kinderen mogen niet gebracht of opgehaald worden door hun grootouders
  • Kinderen worden door hun ouders afgezet in de inkomhal. De kinderbegeleiders zorgen voor je kind vanaf de inkom
  • Zieke kinderen moeten thuisblijven

De kinderen van de intergenerationele kinderopvang in Ter Putkapelle worden voorlopig opgevangen in Genadedal.

In functie van de noodopvang tijdens deze periode is er voor kinderopvangvragen een gemeenschappelijk adres voor de onthaalouders en het kinderdagverblijf namelijk: noodopvang@zorgleuven.be

Teledienst oppas ziek kind:

Zorg Leuven heeft beslist om de thuisopvang voor zieke kinderen tijdelijk stop te zetten.

Thuiszorg:

We blijven thuiszorg aanbieden, onze cliënten hebben nood aan onze diensten.

Woonzorgcentra:

Geen bezoek tot en met 19 april 2020 (ook geen mantelzorgers en vrijwilligers). Je kan nog wel pakketjes (geen bederfbaar voedsel) afgeven aan het onthaal. Er is geen verloop tussen de verschillende afdelingen. De cafetaria's en middagrestaurants zijn ook dicht. Elke afdeling beschikt over een tablet waarmee de bewoners contact kunnen houden met vrienden of familie.

Lokale dienstencentra:

De lokale dienstencentra zijn gesloten maar blijven wel telefonisch bereikbaar. Alle activiteiten en vormingen van een lokaal dienstencentrum worden uitgesteld of geannuleerd.

Stertelefoon:

Mensen die momenteel door isolatie weinig sociale contacten hebben, kunnen een beroep op onze stertelefoon. Vrijwilligers bellen je dan op een vast tijdstip in de week op. De telefoon is de ideale manier om op een veilige manier toch eens een fijne babbel te kunnen doen.

Mensen kunnen zich aanmelden via:
T: 016 24 83 96
E: stertelefoon@zorgleuven.be

Evenementen:

Zorg Leuven organiseert geen grote evenementen tot en met 15 mei 2020.