Bewoners van woonzorgcentrum Ter Putkapelle genieten van contact met dieren

Ter Putkapelle verwelkomt de zomer met een mobiele boerderij in het woonzorgcentrum. Veel bewoners kunnen niet meer (vaak) buiten komen en op deze manier proberen we een stukje buitenwereld naar hun te brengen.

Het contact met dieren heeft vaak een positieve impact op bewoners. Minder mobiele bewoners trachten bijvoorbeeld vaker contact te maken met dieren, gesloten bewoners bloeien open,... Bij andere bewoners roepen de dieren dan weer herinneringen op wat gesprekken over vroeger bevordert.