Dag van de Mantelzorg 2019

Tijdens de mantelzorgdag konden we niet alleen onze waardering uiten voor onze Leuvense mantelzorgers, maar konden we ze ook even verdiend op adem laten komen.

Mantelzorger worden overkomt je doordat iemand uit je omgeving zorgbehoevend wordt: een partner, een kind, een broer of zus, een vriend(in) of zelfs een buur.  Voor de professionele hulpverlening vormen mantelzorgers heel waardevolle partners. Zij vervullen allerlei taken in en rond het huis, en zijn een belangrijke sociale steun en aanspreekpunt, zowel voor de hulpverlener als voor de zorgbehoevende. Anderzijds  betekent mantelzorg ook steeds een balans zoeken tussen verschillende rollen die zij vervullen als verzorgende, partner, werknemer, (groot)ouder, …. Zorg Leuven vond dan ook dat de mantelzorgers van Leuven een verwenmoment verdienden om even de batterijen te kunnen opladen. Zij zijn onze partners, onze echte helden!

Op 19 juni legde Zorg Leuven alle mantelzorgers in de watten tijdens haar mantelzorgdag. Tijdens een gezellige barbecue konden mantelzorgers elkaar beter leren kennen, maar ook genieten van deugddoende workshops. Zij die zo vaak in de weer zijn voor anderen, mochten op deze dag zelf genieten van allerlei workshops, zoals stoelmassage, aromatherapie en het aanleren van allerlei relaxatietechnieken.

Helden aan het woord

Uit de vele gesprekken die we met onze Leuvense mantelzorgers hebben gevoerd blijkt immers dat zij diverse behoeften hebben. Zij geven al langer aan dat er nood is aan meer ondersteuning. Net zoals de Vlaamse Overheid heeft Zorg Leuven deze bezorgdheden ter harte genomen om een eigen mantelzorgplan uit te rollen gebaseerd op deze groepsgesprekken, co-creatiessessies en stakeholdersbevragingen bij mantelzorgers en hulpverleners. Zorg Leuven stelt zich dan ook als missie een mantelzorgvriendelijke thuiszorgdienst te worden.

Meer oog voor mantelzorgers

Het inrichten van de nieuwe functie van mantelzorgcoördinator vormt een eerste belangrijke schakel naar de ondersteuning van mantelzorgers. Deze coördinator kan op maat van de mantelzorger informatie bieden, bijstaan of doorverwijzen.  Op die manier willen we maatwerk leveren. Naast het vergroten van kennis en expertise over mantelzorg bij de medewerkers van Zorg Leuven, zullen mantelzorgers op regelmatige basis op allerlei groepsgesprekken en vormingen uitgenodigd worden. Ook ontspanning aanbieden is belangrijk. Voorzitter Bieke Verlinden: “Tijdens de mantelzorgdag konden we niet alleen onze waardering uiten voor onze Leuvense mantelzorgers, maar konden we ze ook even verdiend op adem laten komen.”