Eerste steenlegging kinderdagverblijf op zorgsite

De “put” op de hoek van de Andreas Vesaliusstraat en de Frederik Lintsstraat zal weldra verdwijnen. Op 12 september legde Bieke Verlinden, voorzitter van Zorg Leuven, de eerste steen van het gloednieuwe kinderdagverblijf op deze zorgsite. Het kinderdagverblijf zal plaats bieden aan 50 kinderen, met een tuin aanpalend aan het woonzorgcentrum Edouard Remy.

Een kinderdagverblijf dat in direct contact staat met een woonzorgcentrum? Je hoort het goed, dit nieuwe project creëert verbinding tussen meerdere generaties.

Zo zullen de ouderen de kans krijgen om verhalen voor te lezen, te helpen bij het eten geven en zullen de kindjes regelmatig op bezoek komen in het woonzorgcentrum”, vertelt voorzitter Bieke Verlinden. “Beide generaties zullen ongetwijfeld de meerwaarde van dit project ervaren. Heel wat ouders toonden alvast interesse in de formule die Zorg Leuven binnenkort aanbiedt op deze zorgsite.

Bij de bouwplannen van het kinderdagverblijf is er bewust gekozen voor duurzame materialen. Zo zullen er groene daken aangelegd worden en zal regenwater gerecupereerd worden om het verbruik van drinkwater te verminderen. Ouders zullen hun fietsen, bakfietsen en buggy’s ondergronds kunnen stallen en er wordt een ondergrondse kiss-and-ridezone voorzien zodat de passage in de omliggende straten beperkt blijft.

Diversiteit is een kracht en dus zetten Zorg Leuven en het nieuwe kinderdagverblijf sterk in op de opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte, kwetsbare gezinnen, gezinnen uit verschillende culturen, etc. Door de centrale ligging van het nieuwe kinderdagverblijf zal er eveneens een sterke verbinding zijn met de buurt.

We kiezen ervoor om de tuin van het kinderdagverblijf tijdens het weekend open te stellen voor de jongste bezoekers aan het woonzorgcentrum zodat de ruimte optimaal gebruikt kan worden”, vertelt voorzitter Bieke Verlinden

Het nieuwe kinderdagverblijf wordt feestelijk geopend in het najaar van 2020. De eerste aanmeldingen voor het kinderdagverblijf worden vanaf 1 juni 2020 geregistreerd.

Het kinderdagverblijf is nog op zoek naar een passende naam. Leuvenaars met een origineel idee kunnen hun voorstel droppen aan het onthaal van het woonzorgcentrum Edouard Remy.