Hoe mantelzorgers elke dag meer mogelijk maken, bravo!

Wat mantelzorgers voor hun partner, familielid, buur of vriend doen, is niet vanzelfsprekend. Naar aanleiding van Dag van de mantelzorger was het onze beurt om hen eens in de bloemetjes te zetten. Zij werden verwend met een BBQ, een muziekoptreden, een goochelaar, een gratis stuk taart en een drankje… Daarnaast konden ze met al hun vragen over mantelzorg terecht op de infomarkt.

Om mantelzorgers te erkennen in hun niet te onderschatten verantwoordelijkheid en hen op maat te kunnen (blijven) ondersteunen, heeft Zorg Leuven recent een mantelzorgcoördinator voor haar thuiszorg aangenomen. Die coördinator zal het mantelzorgplan van Zorg Leuven vormgeven. “Door een ondersteuningspakket op maat uit te werken, willen we onze mantelzorgers een gecombineerd aanbod van dienstverlening aanreiken om hen te ontlasten”, licht onze voorzitter toe. “Zorg Leuven biedt nu al verschillende thuiszorgdiensten aan en neemt ook deel aan een project voor nachtopvang. Daarnaast hebben we ook een centrum voor kortverblijf waar mantelzorgers kunnen aankloppen voor opvang voor hun zorgbehoevende als zijzelf een tijdje afwezig of onbeschikbaar zijn door ziekte, eigen hospitalisatie of verlof.

Het mantelzorgplan zal ook inzetten op sociale interactie en het delen van ervaringen tussen mantelzorgers door hen samen te brengen. Zorg Leuven wil de focus leggen op de competentieversterking van haar mantelzorgers door hen informatie en training te geven op een laagdrempelige manier, zodat ze de zorg beter en gemakkelijker kunnen opnemen en zodat hun draagkracht verhoogt.