Kinderdagverblijf De Girafant blaast 10 kaarsjes uit

10 jaar geleden opende kinderdagverblijf De Girafant voor het eerst zijn deuren. Daarom organiseert Zorg Leuven samen met en voor de opvangkinderen, hun ouders en de medewerkers van het kinderdagverblijf op dinsdag 29 september een coronaproof verjaardagsfeest. Een heuse kinderboerderij strijkt neer in de voortuin van het kinderdagverblijf om er een onvergetelijke dag van te maken.

De Girafant kwam 10 jaar geleden tot leven nadat het eerste stedelijke kinderdagverblijf Craenendonck uit zijn voegen barstte, net op het moment dat het pand aan vernieuwing toe was. Dat was de ideale impuls voor stad Leuven om het opvangtekort aan te pakken met de bouw van een gloednieuw kinderdagverblijf. Een peuter bracht de woorden ‘giraf’ en ‘olifant’ samen en zo werd ‘De Girafant’ geboren. Vandaag worden er in De Girafant dagelijks maar liefst 180 kinderen opgevangen in zes verschillende groepen met telkens een baby- en peuterleefgroep.

“De bouw van de Girafant was een heel ambitieus project en een eerste grote stap in het vergroten van het stedelijk aanbod aan kinderopvang. We merken jaar na jaar dat de vraag naar opvangplaatsen in onze stad toeneemt. Ik ben dan ook trots dat we de voorbije jaren steeds meer plekken hebben kunnen bijmaken”, zegt Bieke Verlinden, voorzitter van Zorg Leuven. “Zo viert De Girafant vandaag zijn 10de verjaardag en wordt er binnenkort een gloednieuw kinderdagverblijf geboren: DoRemy, dat voor heel wat extra opvangplaatsen zal zorgen”, sluit Bieke Verlinden af.

In 2014 startte De Girafant ook een project om te voorzien in occasionele voorschoolse kinderopvangplaatsen in de stedelijke kinderdagverblijven. Occasionele opvang richt zich op ouders die opvang nodig hebben voor een korte, welbepaalde periode omdat ze een opleidingstraject of inburgeringscursus zullen starten. Sinds januari 2016 zijn deze occasionele plaatsen in al onze kinderdagverblijven ondergebracht, en niet meer op één locatie. Dit wil zeggen dat 15% van de kindplaatsen in Zorg Leuven voorbehouden zijn voor occasionele opvang.

De Girafant is niet alleen een kinderdagverblijf maar ook een kindercentrum. Er vinden wekelijks activiteiten plaats georganiseerd door Kind & Gezin en het Huis van het Kind, waar alle ouders welkom zijn. Er is ook een inclusiecoach aanwezig om ondersteuning te bieden, zodat kindjes met een specifieke zorgnood de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. In 2018 kreeg de Girafant een gezellige snoezelruimte waar kinderen die even nood hebben aan minder prikkels of kinderen met een zorgbehoefte tot rust kunnen komen. Ouders en externe organisaties kunnen op afspraak ook  gebruikmaken van de snoezelruimte.

Ten slotte is het onthaal in De Girafant ook een antennepunt van het loket kinderopvang van stad Leuven. Ouders kunnen hulp vragen bij het aanmelden van hun kind in het digitaal loket kinderopvang.