Zorg Leuven zet in op duurzaam wagenpark voor dienstvoertuigen

Zorg Leuven neemt haar eerste elektrische dienstwagens in gebruik. We kozen resoluut voor duurzame wagens. Zorg Leuven trekt al langer de kaart van duurzaamheid. “Ook bij het algemene aankoopbeleid geven we de voorkeur aan duurzame oplossingen en integreren we milieu-, sociale, ethische en economische criteria in de verschillende fases van de aankoopprocedure”, zegt Herwig Beckers, voorzitter van Zorg Leuven. Deze elementen betreffen zowel de bedrijfsvoering van de opdrachtnemers als de producten, de dienstverlening en de bouwwerken. Zorg Leuven zoekt hierbij naar oplossingen die een gunstigere impact hebben op het milieu gedurende de volledige levenscyclus en die bovendien sociaal en ethisch verantwoord zijn.

Green Deal Circulair Aankopen

Op 8 juni 2017 engageerde Zorg Leuven zich formeel om in minstens twee aankoopdossiers circulaire doelstellingen na te streven. Als deelnemer aan de Green Deal Circulair Aankopen van de Vlaamse Overheid wenst Zorg Leuven circulaire principes te realiseren. Circulair aankopen is een nieuwe manier van aankopen voor bedrijven waarbij je als het ware verandering koopt. Zo bouwt Zorg Leuven circulariteit in voor de duurzame huur en het onderhoud van linnen en de werkkledij van de zorgverleners, schoonmakers en mensen van logistiek en techniek en voor het onderhoud van het persoonlijk linnen van de bewoners. Daarnaast engageert Zorg Leuven zich tot duurzame oplossingen voor de raamovereenkomst voor printers, kopieerapparaten en scanners.

Duurzaam wagenpark

Ook de elektrische wagens werden getoetst op hun duurzaamheid. De nieuwe wagens zijn ook de eerste dienstwagens met het nieuwe logo van Zorg Leuven. “De beste zorg en opvang, dat is ons engagement. Wie je ook bent en welke zorg je ook nodig hebt, bij ons sta je centraal. Dat willen we ook breder uitdragen, zodat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van onze toegankelijke en betaalbare zorg. Kwaliteitsvolle zorg, die bovendien ook inspeelt op duurzame tendensen”, besluit Herwig Beckers.