Kinderen

Wij bieden zorg voor:

Andere informatie nodig?

Kinderopvang

Zorg Leuven biedt kwaliteitsvolle kinderopvang voor kinderen vanaf de leeftijd van zes weken tot ze 12 zijn. We creëren een opvoedingsmilieu met respect voor de eigenheid, afkomst en cultuur van de kinderen en hun ouders. Daarbij hechten we veel belang aan een open dialoog, tussen de ouders en Zorg Leuven, maar even goed tussen de verschillende teamleden en pedagogische disciplines.

Kinderdagverblijven

Voor de dagelijkse opvang van je kinderen kan je bij onze drie kinderdagverblijven aankloppen:

Gezinsopvang

Dienst voor opvanggezinnen

Heb je een voorkeur voor kinderopvang op kleinschaliger niveau in een warme en huiselijke sfeer? Zorg Leuven zorgt voor de aanwerving, begeleiding en vorming van onthaalouders.
Met veel aandacht voor de individuele noden van je kind(eren) zorgen deze onthaalouders in gezins- of groepsverband voor de dagelijkse opvang van je kind(eren) van 0 – 12 jaar. Aanvragen voor nacht-, weekend-of crisisopvang kunnen individueel bekeken worden.

Teledienst oppas ziek kind

(voor inwoners van Leuven en deelgemeenten)

Is je kind (tot 12 jaar) ziek en kan het niet naar de opvang/school? Om je kind in zijn vertrouwde thuisomgeving verder te verzorgen kan je een beroep doen op onze gediplomeerde kinderbegeleid(st)ers.

Hoe kan je de kinderdagverblijven van Zorg Leuven bereiken?

Op deze pagina vind je alle informatie.

T 016 24 81 24
E info@zorgleuven.be

Wil je je kind inschrijven in één van onze kinderdagverblijven?

Dit kan via het loket kinderopvang van Stad Leuven:

T 016 27 26 43
E info@kinderopvangleuven.be

www.kinderopvangleuven.be