Andere informatie nodig?

Mantelzorger Josee (87) zorgt voor haar vriendin

Josee is een zeer gedreven dame van 87 jaar die mantelzorger is voor haar jeugdvriendin Yvonne en nog enkele vrienden in de buurt. Zorgen doet ze vanuit haar hart. Ze krijgt hierbij ondersteuning van onze mantelzorgcoördinator.

Hoe ben jij in mantelzorg gerold?

Yvonne en ik hebben samen gestudeerd. We hadden al snel een klik, werden goede vriendinnen en later ook collega’s in hetzelfde ziekenhuis. De mantelzorg voor Yvonne is eigenlijk zeer subtiel begonnen zonder dat ik er echt bij stil stond. Yvonne kookte niet graag en ik wel. Daarom maakte ik altijd een extra portie en bracht die naar haar. Soms bracht ik Yvonne mee naar mij thuis om samen eten in mijn tuin en te genieten van de natuur.

Met het ouder worden steeg de nood aan ondersteuning bij Yvonne en groeiden zo ook mijn taken als mantelzorger. In het begin kookte ik omdat ik Yvonne wat wilde verwennen, daarna kookte ik omdat het voor haar te moeilijk werd. Ik kwam niet meer alleen op bezoek voor het sociale aspect, maar ook om wat toezicht te houden, de moraal wat op te krikken, administratie en financiën op te volgen of een boodschap binnen te brengen. De dagen dat ik niet kom, komt er meestal een verzorgende van thuiszorg. De thuisverpleging komt ook dagelijks. Op deze dagen zal ik altijd bellen naar Yvonne. Om te horen of alles 'ok' is en om te tonen dat ik aan haar denk.

Volstaat de reguliere, professionele zorg dan niet?

Yvonne wordt zeer goed geholpen door thuiszorg, wij zijn blij met deze ondersteuning. Voor praktische taken, zoals boodschappen, poetsen, was en strijk, koken,… volstaat deze zorg zeker. Ik zie mijn taak als mantelzorger vooral in het gezelschap geven als vriendin.

"Ik wil die extra warme zorg bieden, bovenop de professionele zorg."

Die kan je enkel geven wanneer je elkaar door en door kent. Wij hebben een vertrouwensband, waardoor ik ook gemakkelijker kan ondersteunen bij moeilijke beslissingen of delicate taken.

Hoe zou jij mantelzorg omschrijven?

De term mantelzorg is op zich mooi, maar te formeel. Ik vind het evident dat je mensen helpt door een luisterend oor te bieden, door leed te proberen verzachten, door mensen te helpen zonder een onderscheid te maken of een oordeel te vellen. Het is voor mij vooral een ander helpen vanuit het hart en mijzelf aanpassen aan wat Yvonne nodig heeft.

"Ik doe de zorg voor een ander echt vanuit mijn hart. Het is voor mij een manier van zijn."

Hoe bewaak jij het evenwicht in je privé- en mantelzorgleven?

Bij Yvonne bied ik structurele zorg. Daarnaast ben ik ook nog mantelzorger voor een aantal andere vrienden in de buurt wanneer zij het nodig hebben.

Ik heb veel vrienden en kennissen waarmee ik in contact blijf en ik heb ook een zeer goede band met mijn familie. We bezoeken elkaar regelmatig. Het is voor mij belangrijk om hier, naast het mantelzorgen, ook tijd voor te maken.

Yvonne en ik maken hierover goede afspraken en we communiceren open en transparant naar elkaar. Ik plan afspraken in, stem af met Yvonne zodat zij verder kan op dat moment en ik zorg ervoor dat er dan ook zorg aanwezig is..

Het vraagt wat planning, maar zo lukt het zeker. Doordat Yvonne thuiszorg krijgt, ben ik ook gerust. De thuiszorg zorgt ervoor dat ik ruimte krijg om nog andere dingen te doen en soms even de zorg los te laten. Dit apprecieer ik enorm. Op deze manier kan ik mantelzorg opnemen zonder zelf over mijn grenzen te gaan.

Krijg jij ondersteuning in je rol als mantelzorger?

De grootste ondersteuning krijg ik van mijn medemens. Doordat ik voor een ander zorg zijn zij ook goed voor mij. Ik krijg veel warmte en appreciatie terug van Yvonne en van andere mensen die ik soms help.

Ik krijg ook veel steun en warmte van mijn eigen familie. Onlangs zei mijn nicht me nog “Josee, 87 jaar, je bent een straffe madam voor wat je nog allemaal zelf doet”. Dit doet veel deugd.

Tot slot ervaar ik ook veel ondersteuning van Katrien, de mantelzorgcoördinator van Zorg Leuven. Tijdens onze gesprekken voel ik van haar wat ik zelf aan een ander geef: een luisterend oor, warmte, veiligheid om iets te vragen of aan te kaarten. Onze gesprekken doen mij zelf ook nadenken over mijn eigen rol als mantelzorger.

"De gesprekken met de mantelzorgcoördinator geven mij als mantelzorger het gevoel en de bevestiging dat ik goed bezig ben."

Weten dat je bij iemand terecht kan waar je vragen kan stellen over mantelzorg of professionele zorg is een geruststellend gegeven. Het is anders niet altijd even duidelijk waar je moet aankloppen voor meer hulp.

Meer informatie?

Voor een gesprek met onze mantelzorgcoördinator: bel 016 55 55 66 of mail naar mantelzorg@zorgleuven.be.

Voor onze dienstverlening in thuiszorg: bel 015 55 55 55 of verken het aanbod hier op onze website.