Agendapunten Algemene vergadering Zorg Leuven

Vergadering van de Algemene Vergadering van Zorg Leuven van 21 december 2017 - Openbare zitting

Secretariaat

1.      Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 23 november 2017

2.      Wijziging statuten Zorg Leuven

3.      Overdracht PPS Wijgmaal - inbreng eigendomsrechten en overeenkomsten

 

Varia

4.      Varia

 

Secretariaat

5.      Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 21 december 2017

 

Koen Wuyts                                                                        Herwig Beckers

algemeen directeur ZL                                                         voorzitter ZL