Agendapunten Algemene vergadering Zorg Leuven

Vergadering van de Algemene Vergadering van Zorg Leuven van 22 november 2018

Openbare zitting

Secretariaat

1.      Goedkeuring van de notulen van de openbare vergadering van 27 september 2018

Budgetten en Meerjarenplanning

2.      Budget - 2019

Secretariaat

V1.    Varia

 

Koen Wuyts                                                                        Herwig Beckers

algemeen directeur ZL                                                         voorzitter ZL