Agendapunten Algemene vergadering Zorg Leuven

Vergadering van de Algemene Vergadering van Zorg Leuven van 27 september 2018

Openbare zitting

 

Secretariaat

1.      Goedkeuring van de notulen van de openbare vergadering van 21 juni 2018

2.      Wijziging statuten Zorg Leuven - DLB

3.      Ondertekening notariële akte inbreng PPS en statutenwijziging 04/2018

V1.    Varia

 

Koen Wuyts                                                                        Herwig Beckers

algemeen directeur ZL                                                         voorzitter ZL