30 extra plaatsen in kinderdagverblijf De Girafant

Zorg Leuven zet volgende stap in masterplan kinderopvang Leuven

Voortaan biedt Zorg Leuven 30 extra plaatsen kinderopvang in kinderdagverblijf De Girafant. "Met deze uitbreiding zet Zorg Leuven extra in op betaalbare en kwalitatieve kinderopvang voor alle kinderen van Leuven", zegt Bieke Verlinden, ondervoorzitter van Zorg Leuven.

Sinds 1 januari 2017 hebben de stedelijke kinderdagverblijven onderdak gekregen bij Zorg Leuven. De nieuwe organisatie bundelt het zorgaanbod van OCMW Leuven en stad Leuven. Zorg Leuven bestaat uit drie pijlers: kinderopvang, thuiszorg en ouderenzorg.

Stad Leuven werkte een lokaal masterplan kinderopvang uit om het aantal opvangplaatsen in Leuven aanzienlijk uit te breiden. Zorg Leuven maakt nu de volgende stap waar met een uitbreiding van 30 kindplaatsen in kinderdagverblijf De Girafant. "Samen meer mogelijk maken, is de ambitie van Zorg Leuven", zegt Bieke Verlinden, verwijzend naar de slogan van de nieuwe zorgorganisatie. "In kinderdagverblijf De Girafant wordt zo de maximumcapaciteit van 180 kindplaatsjes ingevuld. Daarmee zijn nu alle leefgroepen van het kinderdagverblijf ingevuld." Het masterplan kinderopvang wordt volledig vanuit Leuvense middelen gefinancierd en komt tegemoet aan de achterblijvende Vlaamse subsidies om voor ieder kind kwalitatieve opvang te kunnen organiseren.

Met deze extra plaatsen wil Zorg Leuven de opvangnood voor ouders in Leuven verkleinen. "Deze 30 extra kindplaatsen helpen meer dan 30 gezinnen aan opvang", verduidelijkt Bieke Verlinden. "Op jaarbasis zijn de extra plaatsen goed voor veel meer gezinnen, want niet alle kinderen hebben nood aan voltijdse opvang".

In de kinderdagverblijven van Zorg Leuven is ieder kind welkom, ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte. In De Girafant worden bovendien ook flexibele en occasionele kinderopvang aangeboden.

De 30 extra plaatsen maken deel uit van het Leuvense masterplan, waarbij in totaal 120 extra opvangplaatsen gecreëerd worden. De voorbije jaren realiseerde stad Leuven al meer bijkomende kinderopvangplaatsen: 18 opvangplaatsen in 2011, 37 opvang-plaatsen in 2013, 18 opvangplaatsen in 2014, 28 opvangplaatsen in 2015, 28 opvang-plaatsen in 2015 en 20 plaatsen in 2016.

Binnen datzelfde masterplan plant Zorg Leuven ook een nieuwbouwproject. Ook in dit gloednieuwe kinderdagverblijf zal specifieke aandacht zijn voor kinderen met specifieke zorgbehoeften. De plannen voor deze nieuwbouw krijgen stilaan vorm. Voor de concrete timing is het wachten op de resultaten van deze ontwerpfase.

De vijf belangrijke investeringen van het masterplan kinderopvang in Leuven:

  1. In totaal worden maar liefst 120 extra plaatsen gecreëerd in de schoot van de stad. Aangezien Leuvense kinderen gemiddeld 4 dagen opvang per week vragen, kunnen met die plaatsen zo’n 145 kinderen verdergeholpen worden.
  2. Binnen het masterplan staan twee nieuwbouwprojecten gepland. Die worden eveneens met middelen uit de eigen begroting gerealiseerd. Eén van de projecten wordt toegevoegd aan de site van Zorg Leuven in het centrum van de stad. Het tweede gebouw opent in 2020 in deelgemeente Kessel-Lo, waar sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal momenteel ook bijkomende sociale huisvesting realiseert.
  3. Stad Leuven ondersteunt de volgende jaren de Leuvense kinderopvanginitiatieven die in subsidietrap T2b zitten extra financieel.
  4. De stad heeft in samenwerking met de lokale sector een centraal kinderopvangloket uitgebouwd dat uniek is in Vlaanderen.
  5. Naast het voorschoolse opvangbeleid investeert de stad ook jaarlijks 200.000 euro extra, in kwalitatieve opvang op school (voor en na de schooluren) bovenop de 400.000 euro jaarlijks financiële inspanningen.