Dag van de mantelzorg

Naar jaarlijkse gewoonte wou Zorg Leuven naar aanleiding van de Dag van de Mantelzorg al haar mantelzorgers een verwendag aanbieden. De huidige coronacrisis stak daar evenwel een stokje voor. Meer zelfs, de afgelopen maanden waren voor veel mantelzorgers extra zwaar. Hoog tijd om stil te staan bij de impact van deze uitzonderlijke periode op onze mantelzorghelden.

“Wat mantelzorgers doen, wordt vaak als vanzelfsprekend beschouwd”, stelt Bieke Verlinden, voorzitter van Zorg Leuven. “Mantelzorgers zorgen dagelijks voor hun partner die plotseling ziek geworden is, nemen de zorg op voor hun ouders als het hen niet meer zelfstandig lukt, doen wekelijks boodschappen voor de buurvrouw die zelf niet meer uit de voeten kan, gaan meermaals per week op bezoek bij een bewoner van een woonzorgcentrum … Net omwille van de emotionele band van de mantelzorger en de zorgbehoevende en het vrijwillige aanbod lijkt de hulp vaak zo normaal en vanzelfsprekend. Maar mantelzorgers nemen een enorm belangrijk engagement op en hun vrijwillige zorg voor de ander verdient ontzettend veel bewondering. Om hen te erkennen in hun niet te onderschatten verantwoordelijkheid en hen op maat te ondersteunen, werkte Zorg Leuven een mantelzorgplan uit. Dat plan bevat een ondersteuningspakket op maat van de mantelzorgers zodat hun draagkracht bewaard blijft.”

Josee zorgt op haar 87e nog voor haar vriendin Yvonne

Dat er op mantelzorg geen leeftijd staat, bewijst Josee Denie die op haar 87e nog bijna dagelijks voor Yvonne en enkele vrienden uit haar buurt zorgt.  Wat begon als een vriendschap op de schoolbanken groeide uit tot zo’n nauwe band en diep vertrouwen dat mantelzorger Josee graag “wat extra warme zorg wil bieden” naast de professionele thuiszorg van Zorg Leuven waarop Yvonne al een tijdje een beroep doet. De mantelzorg begon zo subtiel omdat Yvonne het niet percipieerde als mantelzorg. Omdat Yvonne niet graag kookt, maakte Josee een extra portie voor haar en bracht die naar haar vriendin. De rit heen en terug werd al gauw een dinner-date bij Josee thuis, omdat Yvonne dan ook in de tuin van Josee tot rust kon komen. Toen Yvonne steeds moeilijker huishoudelijke taken op zich kon nemen, waren de maaltijden niet langer louter verwennerij. Beetje bij beetje ging Josee wat vaker op bezoek om wat sociaal toezicht te houden, het moreel van haar vriendin op te krikken, administratie en financiën op te volgen… De dagen waarop Josee anderen helpt of niet kan komen, helpt iemand van thuiszorg Yvonne verder. Lees hier haar volledig verhaal.

“Het verhaal van Josee toont aan dat mantelzorgers er nog veel te vaak alleen voor staan”, zegt Bieke Verlinden. “Wij proberen hen daarbij zoveel mogelijk te ondersteunen door onze hulp aan huis aan te bieden, hen wegwijs te maken in het aanbod van assistentiewoningen en woonzorgcentra, het delen van ervaringen met lotgenoten en hen te ontlasten wanneer zij zelf een tijdje afwezig of onbeschikbaar zijn door ziekte, eigen hospitalisatie of verlof.”

Voor sommige mantelzorgers waren de afgelopen maanden van ‘verplichte’ afzondering een aangename adempauze om de zorg even over te laten aan professionele zorgverleners. Andere mantelzorgers zagen zich verplicht om nog meer zorg op zich te nemen en moesten non-stop beschikbaar zijn.  “De coronaperiode was heel dubbel voor me,” getuigt mantelzorger Josee. Omdat ik Yvonne en de anderen niet mocht bezoeken, kon ik geen praktische hulp gaan bieden. Ik had weer tijd om boeken te lezen, maar tegelijk voelde ik me eenzaam; ik miste de ‘echte’ gesprekken, een glimlach, samen puzzelen… Ook Yvonne had het er moeilijk mee. Nu we elkaar terug wat kunnen zien, zie ik een groot verschil bij haar.”

In de bloemetjes

“Vandaag willen we al onze mantelzorghelden in de bloemetjes zetten”, zegt Bieke Verlinden. “Hun niet-aflatende inzet, ook al kwam er nog meer zorg op hun schouders terecht in deze coronaperiode, mag niet vanzelfsprekend zijn, maar verdient onze erkenning en waardering.” Samen met hen maken we meer mogelijk. Daarom zetten we hen letterlijk in de bloemetjes. Zo deelt onze mantelzorgcoördinator deze week plantjes uit aan de mantelzorgers van onze thuiszorgcliënten die zij actief begeleidt om hen te laten weten hoe dankbaar we zijn voor hun zorgen.

Mantelzorgheld, jij telt

Op de Dag van de Mantelzorg zelf dragen alle medewerkers van thuiszorg een badge met een afbeelding van onze mantelzorgheld en in het najaar doen we nog een actie om de andere mantelzorghelden van onze ouderenzorg en thuiszorg te bedanken”, besluit Bieke Verlinden.

Bij Zorg Leuven bieden we ondersteuning aan mantelzorgers van cliënten. Kom er hier meer over te weten.