Dag van de mantelzorg - ontspannen & ontmoeten

In het kader van de vermaatschappelijking van de zorg wordt er steeds meer in de richting van mantelzorgers gekeken wanneer een zorgbehoevend persoon thuis hulp nodig heeft. Maar wie houdt de draagkracht van mantelzorgers in de gaten? Hoe kunnen we hen zo goed mogelijk ondersteunen en waardering geven?

Op de dag van de mantelzorg, vrijdag 23 juni 2017, geven we niet enkel een teken van waardering en erkenning, maar zorgen we ook voor bekendmaking van het ondersteunende aanbod en de afstemming van nieuwe zorginnovaties. Hiernaast is er ook ruimte voor ontspanning.

Tijdens de dialoogtafel mantelzorg heeft stad Leuven samen met mantelzorgers de noden en verwachtingen in kaart gebracht. Tijdens een co-creatiesessie werden deze noden gekoppeld aan het huidige aanbod. Zo werden acties geformuleerd voor het lokale bestuur en lokale organisaties.

“Als stad zien we het als onze taak om het aanbod zo veel en zo goed mogelijk te versterken”, verduidelijkt schepen van sociale zaken Bieke Verlinden. “Zo ondersteunen we professionele thuiszorgorganisaties financieel, en hebben we premies voor ouders van kinderen met specifieke zorgbehoeften. Daarnaast werken we hard om het vrijetijdsaanbod voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken, bijvoorbeeld door financiële drempels weg te werken via de UiTPAS en netwerken sterker te maken.” Bieke VERLINDEN - Schepen van sociale zaken, werk en studentenzaken

Mantelzorgers gaven aan dat zij nood hebben aan overzichtelijke informatie. Daarom is het ondersteunende aanbod opgenomen op een informatiemarkt.

Ook de organisaties hebben deze nood opgepikt en zaten niet stil. Zo heeft Zorg Leuven een centraal gecoördineerd en overzichtelijk zorgaanbod uitgewerkt met Zorgzeker. Hiermee bieden zij een antwoord op alle zorgvragen.

Zorg Leuven, Seniorama en stad Leuven werkten samen de praatcafés mantelzorg uit. Een praatcafé is een plaats om te ont-moeten: het biedt even wat ademruimte aangezien de gezelschapsdienst de zorgtaken even overneemt en het is een moment om andere mantelzorgers te ontmoeten. Verder wordt elk praatcafé gestart met een workshop om de mantelzorger te versterken en ondersteunen.

Om te beantwoorden aan de verwachtingen van de mantelzorgers werkt Zorg Leuven momenteel aan een mantelzorgplan.

 

“Met dat plan willen we ons richten op de zorg voor de mantelzorgers,” stelt Herwig Beckers, voorzitter van Zorg Leuven. “Door een ondersteuningspakket op maat uit te werken, willen we hen een gecombineerd aanbod aanreiken om hen te ontlasten. Zorg Leuven biedt nu al verschillende thuiszorgdiensten aan en neemt ook deel aan een project voor nachtopvang. Ook de gezinszorg biedt hulp in het weekend en zet in op de continuïteit van zorg. Daarnaast hebben we ook een Centrum voor Kortverblijf waar mantelzorgers kunnen aankloppen voor opvang voor hun zorgbehoevende als zijzelf een tijdje afwezig of onbeschikbaar zijn door ziekte, eigen hospitalisatie of verlof. Zorg Leuven is ook een partner in het project ‘Oriëntatie en OpvolgingsTraject Thuiszorg (OOT)’ Het mantelzorgplan van Zorg Leuven zal dit aanbod versterken, maar richt zich ook op het delen van ervaringen, sociale interactie en bijvoorbeeld een jaarlijkse verwendag.” Herwig BECKERS– voorzitter Zorg Leuven

 

De ondernemers van ‘Shaken Not Spilled’ en ‘Pactief Bewegen Zorgstoel’ hebben via de zorgproeftuin InnovAge hun producten afgestemd op de noden van de eindgebruikers en kijken er naar uit om van gedachten te wisselen met de Leuvense mantelzorgers.

Naast een transparant aanbod, ondersteuning en erkenning, hebben mantelzorgers ook nood aan ontspanning. Daarom kunnen ze vandaag genieten van een ontspannende rondrit met de zonnetrein met een gids, luisteren naar een muzikaal intermezzo met gitaar en zang én zich amuseren bij een dansles van Vitaliteit Plus. Om even tot rust te komen, bieden we hen in de mooie binnentuin een gratis drankje en versnapering aan.

 

Meer informatie: