Praatcafé dementie: Ethische dilemma's in de zorg voor mensen met dementie met Herman Wauters

Donderdag 5 december 2019 om 13.30 uur | Ter Vlierbeke

Ethische dilemma’s zijn niet meer weg te denken uit de zorg voor personen met dementie. Voorbeelden van dilemma’s in de zorg kunnen betrekking hebben op onder meer de draagkracht bij waarheidsmededeling, fixatie, bemoeizorg, zorgtechnologie, sondevoeding, levenseindekwesties,...

Dilemma’s in de zorg gaan vaak gepaard met onzekerheid en twijfel. Maar ook ingehouden emoties of meningsverschillen komen voor. Een dilemma typeert zich door de verschillende soms tegengestelde waarden die in onze maatschappij gangbaar zijn. Waarden die tegenover elkaar moeten afgewogen worden. Belangrijk daarbij is te weten vanuit welke waarde we zelf vertrekken en kennis hebben van de waarden van anderen die betrokken zijn in de zorg.

Het oplossen en/of hanteren van een dilemma in de zorg is daardoor een zoektocht naar welke waarden we prioriteit geven en waarom. In deze zoektocht tracht deze dag enige klaarheid te brengen. We vertrekken vanuit een gedragen visie op zorg om vervolgens een stappenplan aan te reiken om ethische vraagstukken te behandelen.

Met Herman Wauters,
Maatschappelijk werker en vormingsmedewerker. Werkzaam in regionaal expertisecentrum dementie Orion i.s.m. PGN en het ouderenteam van CGG De Pont. Meer dan 25 jaar ervaring in de welzijns- en zorgsector..

Vragen, twijfels veranderend gedrag bij dementie... alle betrokkenen hebben ermee te maken. Deze workshops zijn georganiseerd door Zorg Leuven in samenwerking met Memo (https://www.dementie.be/memo/). We helpen je graag met het bespreekbaar maken van dementie, inzicht verschaffen in dementie, je naaste en jezelf. Wat kan je als mantelzorger betekenen voor de ander en hoe belangrijk is het ook om rekening te houden met jezelf?

In het praatcafé wordt telkens een deskundige aan het woord gelaten over bepaalde aspecten van dementie. Hierna volgt een gedachtewisseling met het publiek. Telkens staat een ander onderwerp centraal en is er de gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen of standpunten in te nemen. Gewoon luisteren kan ook. Achteraf kan je onderling verder een praatje maken over ernstige en minder ernstige dingen.

Een praatcafé dementie is een bijeenkomst voor familieleden en mantelzorgers van personen met dementie en geïnteresseerden. Het praatcafé is vrij en gratis toegankelijk. Ook is er een glaasje voorzien en je kan gebruikmaken van de gratis parking.