Proefproject dringende kinderopvang bij onthaalouders

“Ouders die dringend opvang nodig hebben, bijvoorbeeld omwille van een opleiding, een verhuis of het plots vinden van werk, vinden niet altijd tijdig een plaats”, zegt Bieke Verlinden, voorzitter van Zorg Leuven en schepen van zorg en welzijn, wijkwerking en begraafplaatsen. “Het zijn plaatsen die dikwijls heel laat aangevraagd worden. Het vaak onregelmatige opvangplan dat ouders in een opleidingstraject nodig hebben, is moeilijk in te plannen in een doorsnee kinderdagverblijf.”

In Leuven hebben heel wat gezinnen nood aan kinderopvang en worden er grote inspanningen gedaan om hieraan tegemoet te komen. Toch blijft een aantal gezinnen nog in de kou staan. Specifieke doelgroepen vallen bij de reguliere toewijzing van plaatsen soms uit de boot.

Zowel Leuvense kribbes als onthaalouders voorzien al plaatsen voor ouders die Nederlandse les, een cursus inburgering of een opleiding van OCMW of VDAB volgen. Maar het huidige aanbod volstaat niet of de aangeboden oplossing is niet altijd passend voor de opvangvraag, zo blijkt uit de noodlijst die het loket kinderopvang van de stad bijhoudt. Veel van deze gezinnen wonen in het centrum van Leuven en kunnen omwille van beperkte mobiliteit niet altijd ingaan op een aanbod in een deelgemeente. Daarnaast spelen ook de prijs van de opvang en de aangeboden opvangduur een rol.

“Deze onthaalouders reserveren de helft van hun plaatsen voor gezinnen die dringend opvang nodig hebben”, licht Bieke Verlinden toe. “Opleidingsvragen krijgen voorrang, maar ook andere gezinnen in dringende nood kunnen er terecht. Deze ouders kunnen een beroep doen op de opvang voor de duur van hun opleiding, met een maximum van zes maanden. Door die beperking in duur garanderen we de beschikbaarheid van plaatsen in dit project. Indien nodig, kan de termijn eenmaal verlengd worden. Ouders die daarna nog nood hebben aan reguliere opvang, helpen we hierbij verder.”

Daarom starten Zorg Leuven en stad Leuven een proefproject met onthaalouders die zeven plaatsen voorbehouden voor dergelijke dringende kinderopvang. De samenwerkende onthaalouders ‘de Wondertjes’ zijn aangesloten bij de dienst voor opvanggezinnen van Zorg Leuven en starten deze maand met de flexibele opvang in de Blijde Inkomststraat op wandelafstand van het Centrum voor Basiseducatie Open School.

De onthaalouders in het proefproject bieden opvang waarvan de kost berekend wordt op basis van het inkomen van de ouders. In hun pedagogische en praktische werking worden de onthaalouders ondersteund door de dienst voor opvanggezinnen van Zorg Leuven.

De Wondertjes kunnen ook opvang op zaterdag voorzien, indien hier voldoende vraag naar is. Aanvragen voor opvang op zaterdag kunnen doorgegeven worden via het digitaal loket kinderopvang, of gericht worden aan de dienst voor opvanggezinnen op opvanggezinnen@zorgleuven.be of 016 24 80 84.