Zorg Leuven opent nieuw lokaal dienstencentrum

Provincie ondersteunt initiatief om ouderen langer thuis te laten blijven

Vandaag opent Zorg Leuven een nieuw lokaal dienstencentrum Edouard Remy. Hiermee krijgt zorgsite Edouard Remy, een van de oudste in Vlaanderen, een nieuwe ontmoetingsplaats voor buurtbewoners en gebruikers.

Lokaal dienstencentrum (LDC) Edouard Remy is daarmee het vierde LDC van Zorg Leuven. Deze LDC’s bieden de buurt een waaier aan activiteiten aan, met bijzondere aandacht voor senioren en thuiszorggebruikers. Zij kunnen in de vier lokale dienstencentra terecht voor informatie en advies, ontspannings- en vormingsactiviteiten en zorg op maat.

Langer thuiswonen

"Met de uitbouw van deze lokale dienstencentra wil Zorg Leuven haar buurtbewoners zo lang mogelijk zelfstandig en kwaliteitsvol laten thuiswonen", zegt Herwig Beckers, voorzitter van Zorg Leuven. Ook de provincie Vlaams-Brabant wil extra inzetten op projecten die ouderen helpen om langer thuis te blijven en steunt de opstart van dit lokaal dienstencentrum met 40.000 euro. "In de provincie Vlaams-Brabant wonen ruim 250.000 zestigplussers. Tegen 2025 zullen dat er 320.000 zijn. De groep 75-plus wordt steeds groter. De meeste 80-plussers hebben een sociaal netwerk en trekken zich goed uit de slag, maar de groep die zorg nodig heeft groeit. Het risico op vereenzaming stijgt met de leeftijd, en het zorgaanbod groeit trager. Daarom stimuleren we initiatieven die dagbesteding voor ouderen organiseren", zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor welzijn.

"Bij de opening van het middagrestaurant in Edouard Remy merkten we dat er nood was aan een groter vrijetijdsaanbod voor senioren in het centrum van Leuven", gaat Herwig Beckers verder. Voortaan kunnen zij in LDC Edouard Remy terecht voor heel wat cursussen of informatiesessies over thuiszorg, valpreventie, brandveiligheid, premies… Het nieuwe LDC organiseert ook heel uiteenlopende activiteiten van uitstappen tot film- en dansnamiddagen. Maar je kan er ook komen kaarten, petanquen of gewoon een babbeltje slaan met de vele vrijwilligers. Het LDC biedt ook hulp bij activiteiten uit het dagelijkse leven. Je kan er bijvoorbeeld naar de kapper gaan, hulp krijgen bij het wassen, je kan er warm eten, hulp krijgen bij het boodschappen doen, buurthulp en vervoer krijgen…

Adempauze voor mantelzorgers

"Als zorgbehoevende ouderen overdag in de buurt terechtkunnen voor opvang of activiteiten, betekent dit bovendien een adempauze voor de mantelzorger. Op die manier kan de zorg langer volgehouden worden, waardoor ouderen langer in de vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen", zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor welzijn.

Lokaal dienstencentrum Edouard Remy is elke werkdag open en is gesloten in het weekend en op zon- en feestdagen. De cafetaria en het middagrestaurant zijn alle dagen open, ook in het weekend en op feestdagen.

Meer info over de openingsuren en activiteiten vind je op www.zorgleuven.be

www.zorgleuven.be