Nieuws

Update: bouwwerken Booghuys

woensdag 26 februari

De werf van het nieuwe Booghuys vordert gestaag. Langs de buitenkant staan de ramen er in en is men bijna halfweg met het gevelmetselwerk. Binnenin worden de technieken verder afgewerkt en zien we stilaan het eindresultaat tevoorschijn komen. Intussen zijn ook de keuzes voor het vaste en losse meubilair en alle kleurkeuzes gefinaliseerd. De aannemer plant om voor het bouwverlof alle bouwwerken afgrond te hebben. Daarna starten we met een uitgebreide testperiode, om alle vooruitstrevende technieken in het nieuwe Booghuys te perfectioneren voorafgaand aan de verhuis van de bewoners.

Zorg Leuven ondersteunt zorgdragers met praatcafés dementie

dinsdag 25 februari

Heel wat Leuvenaars dragen zorg voor iemand in hun nabije omgeving. Om hen bij die zorg zo goed als mogelijk te ondersteunen, stelde Zorg Leuven in 2019 een mantelzorgplan op en stelde een mantelzorgcoördinator aan voor de uitvoering ervan. Deze mantelzorgcoördinator gaat, aan de hand van informatieve of ontspannende workshops, vormingen en groepsgesprekken, aan de slag met de moeilijkheden die zorgdragers soms ervaren. Zo kan het gevoel alleen te staan in de zorg voor mantelzorgers zwaar doorwegen. “Er zijn heel wat meer mantelzorgers dan je zou vermoeden. Vele mensen beseffen niet eens dat ze eigenlijk mantelzorger zijn”, verduidelijkt Bieke Verlinden, voorzitter van Zorg Leuven. “Mantelzorger ben je ook als je zorgt voor je kleine broer met een beperking, als je regelmatig een koffie gaat drinken met een familielid dat herstelt van een depressie of als je maaltijden maakt voor je ouders. Zorg Leuven wil met dit mantelzorgplan dan ook ondersteuning bieden aan iedere Leuvenaar die zorg draagt voor iemand anders”, aldus Verlinden.

Onthulling van de naam van het nieuwe kinderdagverblijf

donderdag 13 februari

Op de hoek van de Frederik Lintsstraat en de Andreas Vesaliusstraat wordt volop gebouwd aan een gloednieuw kinderdagverblijf dat eind dit jaar zal openen. Een nieuwe naam kiezen bleek echter geen evidentie. En dus werden de buurt en het personeel van Zorg Leuven ingeschakeld om mee op zoek te gaan naar de perfecte naam voor het nieuwe kinderdagverblijf.

Zorg Leuven krijgt een duurzaam ‘nieuw jasje’

dinsdag 11 februari

Zorg Leuven steekt zich – letterlijk – in een duurzaam ‘nieuw ‘jasje’. Het personeel krijgt deze week nieuwe duurzame werkkledij en de bewoners van de woonzorgcentra Edouard Remy en het Booghuys verwelkomen nieuw bedlinnen. De nieuwe kledij en het bedlinnen komen er in het licht van de ‘Green Deal Circulair Aankopen’ (GDCA) van Vlaanderen Circulair, het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Zorg Leuven bouwt zo circulariteit in in haar aankoopprocessen, nu dus al voor de huur en het onderhoud van de kledij en het linnen. Concreet gaat het om de werkkledij van de zorgverleners, de schoonmakers en de mensen van logistiek en techniek, en om het onderhoud van het bedlinnen en het persoonlijk linnen van de bewoners van de woonzorgcentra.

Praatcafé dementie: Va is koning met Willy De Jaeghere

vrijdag 17 januari

Dinsdag 10 maart 2020 om 19.00 uur | Edouard Remy

Va is koning is een aangrijpende theatermonoloog gebracht door Dhr. Willy De Jaeghere. Het vertelt het verhaal van Jef die lijdt aan de ziekte van Alzheimer. U wordt meegezogen in de wereld van Jef. We volgen Jef thuis, in het ziekenhuis en later in het woonzorgcentrum waar hij tot het einde verblijft. De monoloog is doorspekt met vleugjes humor die het verhaal verteerbaar maakt.
Het actuele thema dementie en de ziekte van Alzheimer worden op een bijzondere wijze in het daglicht gesteld.

Jaarverslag 2018

woensdag 18 december

De beste zorg en opvang, dat is ons engagement. Ook in 2018 bood Zorg Leuven een antwoord op unieke zorgvragen. De mooiste projecten en strafste mijlpalen vind je in bijgevoegde map. Voor meer informatie over deze mijlpalen kan je surfen naar www.zorgleuven.be/jaarverslag2018. Via die link kan je ook onze operationele gegevens bekijken.

Praatcafé dementie: Ethische dilemma's in de zorg voor mensen met dementie met Herman Wauters

maandag 2 december

Donderdag 5 december 2019 om 13.30 uur | Ter Vlierbeke

Ethische dilemma’s zijn niet meer weg te denken uit de zorg voor personen met dementie. Voorbeelden van dilemma’s in de zorg kunnen betrekking hebben op onder meer de draagkracht bij waarheidsmededeling, fixatie, bemoeizorg, zorgtechnologie, sondevoeding, levenseindekwesties,...