Taal kleurt de zorg

Op 30 maart 2015 organiseerde Resoc een studiedag 'Taal kleurt de zorg'. De zorgsector blijft vragen om extra handen. Toch is er een ondervertegenwoordiging van mensen met een migratieachtergrond. Sommige werkgevers signaleren dat onder andere taal een obstakel vormt. Welke ondersteuning kan en wil de sector bieden? 

Een verzorgende van Thuiszorg Zorg Leuven getuigt.