Andere informatie nodig?

Thuiszorg

Elke inwoner van Leuven kan een beroep doen op deze hulp, maar Zorg Leuven geeft voorrang aan de maatschappelijk meest kwetsbare personen.

In de folder 'Thuiszorg' vind je meer informatie.