Andere informatie nodig?

Vacature onafhankelijke bestuurder (m/v) in de Raad van Bestuur

Zorg Leuven is een jonge en dynamische organisatie die een kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare zorg binnen kinderopvang, thuiszorg en ouderenzorg ambieert voor iedere Leuvenaar. Zorg Leuven is een welzijnsvereniging opgericht door de  stad en OCMW Leuven  en neemt als publieke actor een belangrijke maatschappelijke rol op in het lokale en regionale zorglandschap, met aandacht voor de meest kwetsbaren. 

Om dit te realiseren zijn we op zoek naar drie stemgerechtigde onafhankelijke bestuurders die mee inspiratie en richting kunnen geven rond de thema’s kinderopvang, thuiszorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, organisatiekunde en samenwerkingsverbanden en dit vanuit een brede kennis en met de nodige autoriteit.

Door het aantrekken van externe bestuurders willen we extra kennis en kunde in het bestuur van de organisatie brengen. Je zal als onafhankelijke bestuurder dus een belangrijke bijdrage leveren aan de koers die Zorg Leuven de komende jaren zal varen.

Naast de drie onafhankelijke bestuurders zetelen zijn er twaalf bestuurders die lid zijn van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn, i.c. de twee deelgenoten van Zorg Leuven.

 

Wat is jouw rol?

 • Je hanteert een heldere visie (en dus focus) over kernopdrachten en de maatschappelijke rol als publieke actor en dit in verhouding tot de stad als beleidsmaker.
 • Je beschikt over een langetermijnvisie en bent in staat om mee te werken aan een business plan (inclusief afwegingen rond geografische uitbreiding en samenwerking).
 • Je detecteert mogelijkheden voor innovatie, zowel door middel van technologie (IoT, smart city) als sociale innovatie (investeringen in nieuw aanbod, ontbrekende doelgroep, aanpak...) en kan deze omzetten naar een langetermijnstrategie.
 • Je hebt oog voor de financiële gezondheid van Zorg Leuven.
 • Je hebt aandacht voor de medewerkers (welzijn en aantrekkelijkheid van beroep - instroom).
 • Je staat in voor de kwaliteitsborging.
 • Je fungeert ook als ambassadeur voor de brede dienstverlening van Zorg Leuven.

 

Welk profiel zoeken we?

 • Je beschikt over minstens vijf jaar relevante operationele of managementervaring in één van de ondersteunende domeinen (financiële/bedrijfseconomische/human resources expertise/organisatiekunde/regionale samenwerking/…) of in het bijzonder financiële gezondheid in de zorg, inzichten in organisatienetwerken en welzijn op het werk.
 • Bij voorkeur beschik je over een specifieke deskundigheid inzake de inhoudelijke materie en beleidsvelden waarin Zorg Leuven actief is.
 • Je bent onafhankelijk ten aanzien van de deelgenoten en het Dagelijks Bestuur van Zorg Leuven.
 • Je bekleedt geen politiek mandaat op gemeentelijk vlak in Leuven (gemeente of OCMW).
 • Je bent evenmin een naast familielid (bloed- of aanverwant tot en met de 2e graad) van een bestuurder of een andere verkozen mandataris bij Zorg Leuven of van één van haar deelgenoten, noch van een lid van het managementteam van Zorg Leuven. Je bent ook geen personeelslid van Zorg Leuven, OCMW of stad of de EVA-AGB’s van de stad Leuven.
 • De laatste zes jaar had je geen commerciële banden met Zorg Leuven.
 • Je bent evenmin actief als bestuurder of manager binnen een publieke of private rechtspersoon die het voorzien van kinderopvang, thuiszorg of residentiële ouderenzorg binnen of buiten het grondgebied van de deelgenoten tot doelstelling heeft.
 • Zorggerichtheid en resultaatgericht werken alsook eigenaarschap typeren jou.

 

Wat bieden we je aan?

 • Je komt terecht in een boeiende en gevarieerde bestuursfunctie waarbij je meebouwt aan de langetermijnstrategie en het business plan (inclusief geografische uitbreiding en samenwerking).
 • Je maakt deel uit van de Raad van Bestuur die de beleidslijnen en strategische visie van Zorg Leuven zal bepalen, en waar je samenwerkt met beleidsmakers van stad en OCMW Leuven.
 • Je werkt binnen een jonge en ambitieuze organisatie  waar én klant én medewerker centraal staan.
 • Je ontvangt per aanwezigheid op de vergadering van de Raad van Bestuur een bruto vergoeding.

Voel je je geroepen deze missie mee in te vullen? Stel je voor 28/02/2019 kandidaat en mail je CV en motivatiebrief naar koen.wuyts@zorgleuven.be.