Andere informatie nodig?

Mantelzorg

Ben jij een mantelzorgheld?

Vlaanderen telt ruim 800.000 mantelzorgers. Iedereen die zorg verleent aan familieleden of kennissen met een chronische ziekte, verslaving of beperking, eenzaamheidsproblematiek,… wordt mantelzorger genoemd. Deze term is niet zo belangrijk, maar wel om te weten wat het betekent om mantelzorger te zijn, op welke problemen je botst en welke ondersteuning mogelijk is.

Wat is mantelzorg?

Vaak ben je al mantelzorger zonder dat je het zelf beseft. Wat mantelzorg inhoudt, leggen we hier visueel uit. Klik op de afbeelding om te vergroten.

Voor wie?

Wanneer je instaat voor de zorg voor een dierbaar persoon word je geconfronteerd met talrijke vragen en bekommernissen. Is de zorgvrager een thuiszorgcliënt bij Zorg Leuven, dan kan jij als mantelzorger terecht bij onze mantelzorgcoördinator. Momenteel bieden wij ondersteuning aan ongeveer 700 mantelzorgers.

“In het begin stond ik er niet bij stil dat ik mantelzorger ben. Ik hield Yvonne gezelschap. Ik zie mijn taak vooral in het geven van warme zorg door echt vertrouwen in elkaar te hebben. Dit gaat nog een stapje verder dan wat de reguliere zorg kan bieden. Ik kan dit doen, omdat ik weet dat er ook professionele zorg aanwezig is. Dit helpt om een evenwicht bewaren en zelf ook rust nemen.”

Josee zorgt op haar 87e nog bijna dagelijks voor enkele vrienden uit de buurt. Lees hier haar verhaal.

Voor wat?

Je kan bij onze mantelzorgcoördinator terecht voor informatie, advies en begeleiding over:

Mantelzorger, de schakel tussen thuiszorg en de zorgvrager

Samen zetten we ons in om de persoon voor wie jij zorg draagt, de zorgvrager, zo lang mogelijk kwaliteitsvol thuis te laten wonen. De informatie die we kunnen uitwisselen helpt om goede zorg te garanderen.

Hoe?

Maak je kenbaar als mantelzorger:

  • Bezorg jouw contactgegevens aan onze thuiszorgcoördinator
  • Deel jouw verwachtingen, mogelijkheden en noden met ons
  • Geef aan op welke vlakken het zwaar wordt

Kostprijs

De informatie, begeleiding en het advies van onze mantelzorgcoördinator is gratis voor mantelzorgers van cliënten van Zorg Leuven.

Meer informatie?

Neem contact op met je thuiszorgcoördinator of met onze mantelzorgcoördinator. Bel 016 55 55 66 of mail naar mantelzorg@zorgleuven.be.